Transforma les relacions econòmiques per fer-les justes, lliures i equitatives

Inscriu-te a l’Escola d’Activisme Econòmic a Barcelona

  L’Escola d’Activisme Econòmic està prevista realitzar-la presencialment, encara que fins als últims dies no sabrem si serà possible o no, sinó es passarà a format virtual.

  Dates:
  Dissabte 6 de febrer de 2021, matí i tarda.
  Diumenge 7 de febrer de 2021, només matí.

  Lloc:

  Serà en el Grup Ecos sccl, (Carrer Casp 43, baixos   08010 Barcelona).

  Per a qualsevol qüestió, escriu-nos a andres@labcoop.coop